Dodatkowo wklej ten kod bezpośrednio po tagu otwierającym :

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.hotelsmile.pl HOTELU SMILE M. Dróżdż os. Bohaterów Września 2/4A, 31-620 Kraków

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług hotelarskich/gastronomicznych poprzez www.hotelsmile.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych na stronie www.hotelsmile.pl HOTELU SMILE M. Dróżdż Sp.J. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000698267, NIP 6783170430, REGON 368510836 jest Maciej Dróżdż
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Hotel realizuje funkcje pozyskiwania informacji o klientach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Hotel zbiera informacje dobrowolnie podane przez klienta.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione na www.hotelsmile.pl nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności www.hotelsmile.pl, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej oferty internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. Na naszej stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Hotelu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez HOTEL SMILE M. Dróżdż Sp.J. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji
nr tel +48 518 157 608 oraz e-mail marketing@hotelsmile.pl, nasze dane można także znależć na
stronie internetowej www.hotelsmile.pl w zakładce KONTAKT.